Skip to content

ANBI status

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

  • Statutaire naam van de instelling: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
  • RSIN: 00.425.8708
  • Adres: Linker Rottekade 292, 3003 DA Rotterdam
  • Telefoonnummer: (010) 412 5101
  • E-mailadres: receptie@kindenonderwijsrotterdam.nl

Klik hier voor de doelstelling van de instelling

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. Het lid van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

Beloningsbeleid personeel:

Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening:

Jaarrekening 2022 

Eerdere jaarrekeningen:

Jaarrekening 2021Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2014 | jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |

Back To Top