Skip to content

For information in English, please scroll down.

Op Kindcentrum Talma bieden we onderwijs voor ‘nieuwkomers’ aan. In schakelklassen geven we een jaar (en bij uitzondering twee jaar) onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die recent vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Deze kinderen leren zo voldoende Nederlands om het reguliere onderwijs te kunnen volgen.

In de schakelklas ligt de nadruk op het zo snel en goed mogelijk mondeling taalvaardig worden. De nadruk ligt dan ook bij de vakken Mondeling Nederlands, lezen en rekenen. Deze vaardigheden zijn nodig om na de schakelklas door te stromen naar een reguliere groep. De vorderingen van onze schakelklas leerlingen houden we bij en volgen we in het Leerlingvolgsysteem. Voor elke leerling wordt een kindplan opgesteld, dit noemen we ontwikkelingsperspectief (OPP).

Er zijn vier toetsmomenten: bij de start, na 13 weken, na 26 weken en bij uitstroom (na 40 weken). Op die manier kunnen we goed bijhouden en monitoren wat een leerling in een jaar geleerd heeft. Onder andere op basis van deze resultaten wordt gekeken in welke reguliere groep een leerling het beste kan instromen.

De schakelklassen hebben wekelijks gymles. De oudere schakelleerlingen krijgen daarnaast ook zwemles. De oudste schakelklas gaat een hele week op werkweek samen met groep 8. De kinderen in de oudste schakelklas maken in februari een toets die, naast het advies van de leerkracht, de keuze voor het Voortgezet Onderwijs bepaalt. We begeleiden ouders en leerlingen bij het maken van een goed passende keuze voor een school voor het Voortgezet Onderwijs.

Voor aanmelden klik hier

Our school has languageclasses (*schakelklassen) in two different locations where expat pupils learn the Dutch language. The Dutch classes are for children between 6 and 12 years. Children under the age of 6, will start in a regular class for the age of 4 to 6 years. Our aim is to teach pupils the Dutch language successfully. Every class has approximately 15 pupils. They learn an average of 10 new words a day, 50 words a week. A test will follow after 10 weeks, to check if they will proceed to the next course.

Usually pupils attend the program at our school for one year. After the program is completed, the pupil can go to a regular school nearby or continue the primary school education in one of our regular classes. Besides teaching the Dutch language they also have primary school lessons such as Math, Reading, Reading comprehension and Spelling lessons. The children also participate in physical exercises such as Sports and Swimming. The main focus and time in the first year goes to learning the new language. This means that the emphasis will be more on the Dutch language, than on the other primary school lessons. Sometimes this may cause some children to fall a little behind in some of the other fields. But usually children will catch up after they finish their courses in Dutch.

To register your child, please click here

Locaties Schakelklassen

Administratie inschrijvingen schakelklassen Talmaschool

Vaandrigstraat 15
3034 PX Rotterdam
010 413 66 76

locatie Rotterdam – Noord

Schakelklas Benthuizerstraat
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
010 790 11 49

locatie Rotterdam – Alexander

schakelklas Cornelis Haakschool
Algiersstraat 6
3067 MZ Rotterdam-Alexander
010 455 28 83

Back To Top