Skip to content

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Regelmatig spreekt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan het beleid en zich goed op de hoogte te stellen van het werk op de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het College van Bestuur zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor voortdurende impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen.

Het College van Bestuur vormt een belangrijke schakel met de omgeving in Rotterdam. Zij onderhoudt de contacten met het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. Zij vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst binnen de door het bestuur gestelde kaders. Het College van Bestuur wordt gevormd door Mevrouw J. Kester (voorzitter) j.kester@kindenonderwijsrotterdam.nl

In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd.

De stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur, vastgesteld door de PO-Raad. Wij hanteren de uitgangspunten van de code bij het dagelijkse werk en gaan op verantwoorde wijze om met de vrijheid die deze code biedt. Wij streven er naar dat het gestelde in deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast binnen de scholen op basis van de wet. Zie hier de link voor het document ‘Code Goed Bestuur’

Back To Top