Skip to content

Klik hieronder op onze scholen voor basisonderwijs

Voortgezet Onderwijs Scholen

Op de VO scholen van SARO (voorheen LMC-Voortgezet Onderwijs) staan de capaciteiten van de leerlingen centraal.  We investeren in schooltypen die aansluiten op de behoeften en leerstijlen van leerlingen. De VO-scholen zijn kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig.  Dagelijks werken we verder aan een optimale afstemming van het onderwijs op onze leerlingen met als doel goede resultaten, weinig uitval en natuurlijk een leuke schooltijd voor onze leerlingen en docenten. Elke VO-school heeft gekozen voor een onderwijsprofilering die de herkenbaarheid van en variëteit tussen de scholen vergroot. Een aantal locaties heeft zich in dit kader gespecialiseerd in bijvoorbeeld: sport, techniek, veiligheid, kunst en cultuur of een herkenbare specialisatie op het gebied van een bepaalde identiteit en/of didactiek.  klik hier voor de LMC-scholengids.

Schoolvinden.nu
Speciaal om kinderen in groepen 7 en 8 voor te lichten over de verschillende onderwijsniveaus in het middelbaar onderwijs en om ze op weg te helpen in hun keuzeproces, hebben we de site www.schoolvinden.nu ontwikkeld. Onderdeel van de website zijn voorlichtingsvideo’s in 360 graden die in de klas kunnen worden bekeken aan de hand van een VR-bril. De video’s leggen de verschillende onderwijsniveaus uit, en sluiten zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van de leerling. De VR-brillen zijn gratis te leen door groep 7- en 8-leerkrachten uit de regio: mail naar info@lmc-vo.nl of naar info@schoolvinden.nu voor een aanvraag.

Back To Top