Skip to content

Historische Achtergrond

Kind en Onderwijs Rotterdam is op 1 januari 2008 ontstaan door een fusie van de Stichting VPCS en de Stichting PCPO (Rotterdam-Alexander).

De stichting PCPO is ruim 40 jaar geleden ontstaan in de nieuwbouwwijk Prins Alexander en heeft in die jaren acht scholen voor christelijke basis- en speciaal basisonderwijs gesticht in de wijken, Alexander, Ommoord, Zevenkamp en Nesselande. De stichting VPCS is in 1977  is formeel ontstaan uit verschillende voorgangers met een langere geschiedenis. Deze stichting is ontstaan in het centrum van Rotterdam. In januari 1978 zijn de scholen van het College van Regenten van de Scholen der Hervormde Gemeente te Rotterdam ondergebracht. Het College van Regenten fuseerde op die datum met de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Rotterdam.

De wortels van het College van Regenten gaan terug tot in de zeventiende eeuw. Destijds troffen de diakenen van de kerken voorzieningen voor mensen die geen onderwijs konden betalen. Zij zorgden ervoor dat de salarissen van de schoolmeesters betaald werden. Ook de kinderen kregen een vergoeding voor het ontvangen van onderwijs: twee stuivers per kind per week. Onderwijs was in die tijd een handelsartikel dat tegen betaling verkrijgbaar was.

Armenscholen

Uit deze voorzieningen van kerken zijn de diaconiescholen ontstaan, ook wel armenscholen genoemd. Op 31 oktober 1774 is het College van Regenten van de Groote en Kleine Diaconiescholen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente ter Rotterdam opgericht. Dit college, de voorloper van het College van Regenten, moest orde op zaken stellen in het bestuur en beheer van de armenscholen. Via giften van bedrijfsleven en particulieren konden er verschillende scholen opgezet worden. Zo dragen de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs het kenmerk van de lange historie van het Rotterdamse christelijke onderwijs. De oudste is de Waalseschool die dateert uit 1739. Bij het 250-jarige bestaan in 1989 is een boek met de geschiedenis van de school vastgelegd, onder redactie van oud bestuurslid Prof. jhr. V.H. de Villeneuve.

Back To Top