Skip to content

ANBI status

Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina treft u de informatie aan die wij voor het behoud van deze status moeten vermelden.

  • Statutaire naam: Stichting  Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam
  • RSIN: 81.492.5911
  • Adres: Linker Rottekade 292, 3003 DA Rotterdam
  • Telefoonnummer: (010) 412 5101
  • E-mailadres: receptie@kindenonderwijsrotterdam.nl
  • Doelstelling: De stichting Steunfonds heeft ten doel het bevorderen, in stand houden en uitbreiden van het christelijk primair onderwijs te Rotterdam en omgeving, en het steunen van onderwijsprojecten die gelieerd zijn aan de stichting. De stichting Steunfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van al dan niet geldelijke steun aan de te Rotterdam gevestigde stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Het vermogen van de stichting Steunfonds wordt gevormd uit:

  • Subsidies op door de stichting georganiseerde activiteiten
  • Giften en donaties
  • Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
  • Overige baten

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:

De onbezoldigde toezichthouders van de stichting Steunfonds worden gevormd uit de leden van het College van Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam en uit de leden van de Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam. Het onbezoldigde bestuur van de stichting Steunfonds wordt samengesteld uit de leden van de Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam en de voorzitter van het College van Bestuur.

Beloningsbeleid personeel

Er is geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening: Jaarrekening 2023 Steunfonds

 

Eerdere jaarrekeningen:

Jaarrekening 2022 Steunfonds  | Jaarrekening 2021 Steunfonds | Jaarrekening 2020 Steunfonds | Jaarrekening 2019 Steunfonds  | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2014 | jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |

Back To Top