Skip to content

Minister Dennis Wiersma bezoekt de Waalse School

Op donderdag 9 juni bracht de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, een werkbezoek aan de Waalse school. Het bezoek stond in het teken van burgerschap en kansengelijkheid; onderwerpen waar de Waalse School veel aandacht aan besteedt.

De minister woonde een leerlingdebat bij in groep 8. Hij gaf de leerlingen het compliment dat ze tijdens het debat echt naar elkaar luisterden, ook wanneer iemand een andere mening had.Daarna ging de minister in gesprek met de leerlingen. “Leraar worden is nog net iets mooier dan minister worden”, antwoordde hij op een van de vragen. Ook vertelde hij de leerlingen dat hij zelf in groep 8 eerst het schooladvies Mavo kreeg en daarna verder is gaan studeren.

De Waalse school werkt bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs met veel plezier én zichtbaar succes samen met verschillende partners binnen het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschap.

Directeur Petra van der Meer vertelde in het nagesprek aan de minister hoe het Burgerschapsonderwijs al jaren vorm krijgt op school en hoe dit hand in hand gaat met de resultaten van het taal- en rekenonderwijs.

Adjunct-directeur Stefan Kling lichtte toe hoe Kind en Onderwijs Rotterdam bovenschools ook vanuit visie aan het burgerschapsonderwijs werkt: ‘Onze scholen delen hun ervaringen en kennis graag met elkaar’.

Back To Top