Skip to content

In het onderwijs ben je niet alleen bezig met onderwijs

Energieke Kees Schouten wordt nog elke dag wakker met een goed gevoel. Hij kan in het onderwijs betekenis geven aan de toekomst van kinderen. Het werken met mensen mogen we daarom echt hoger waarderen in de samenleving. Als leerkracht kun je voorgoed jonge levens positief beïnvloeden. Kees staat bekend als een verbinder die mensen echt ziet.

 

‘In 1990 begonnen als leerkracht, heb ik me doorontwikkeld tot schooldirecteur en nu ben

ik staflid Onderwijs & Kwaliteit. Gestelde verwachtingen vanuit de Inspectie monitor ik in de praktijk. Daarnaast houd ik ook bijvoorbeeld subsidies vanuit de gemeente in de gaten.’

‘In de toekomst hebben de scholen een grote uitdaging vanwege het personeelstekort. Wij werken opbrengstgericht binnen de stichting om de kwaliteit van onze scholen te borgen, dus dat vraagt ook het nodige.’

‘Als vragensteller ondersteun ik de scholen en ga ik naar ze toe, waarbij ik op de doorgaande lijn van de scholen zit. Wat maakt ons (nog) sterker? Wij hanteren bijv. het Directe instructiemodel. Aspecten daarvan zijn ondermeer: we halen voorkennis op bij de kinderen, geven een heldere instructie en zetten het lesdoel op het bord. Maar hoe ziet dat in de praktijk eruit? Met mijn helikopterview kan ik alles verbinden en zo bijdragen aan hogere schoolopbrengsten.’

‘Ook ben ik de contactpersoon bij klachten, de schakel tussen het College van Bestuur en de geschillencommissie. Ik kan klachten van ouders goed in perspectief zien. Eigenlijk gaat geen zee mij te hoog. Ik vertrouw op mijn ervaring én heb de steun van de stafafdeling. Tot nu toe komen we in 99 van de 100 gevallen tot een passende oplossing. Mijn positieve instelling helpt.’

Je krijgt voortdurend nieuwe kansen. Het is een leven lang leren!

De schooltijd moet de gelukkigste tijd van elk kind zijn. Daar wordt de basis gelegd voor een leven lang leren, vindt Kees. Leren kan ook intern bij de Kind en Onderwijs Academie, een tof initiatief. En de dagelijkse feedback van je collega’s helpt ook bij het scherp houden van jezelf en je gesteund voelen.

Back To Top