Skip to content

Zonder ambitie sta je stil

Ambitieus én gevoelig, intern begeleider Robin de Vries laat zien dat deze combinatie werkt! Hij gebruikt het om de onderwijsbehoeften van kinderen te bepalen en te zorgen dat ze de juiste begeleiding krijgen. Hij stimuleert open gesprekken tussen ouders en leerkrachten, want dan kun je echt stappen zetten voor het kind.

 

‘Als intern begeleider heb ik de ambitie om kinderen nog beter te zien om daarmee sneller in beeld te krijgen hoe wij als school zo adequaat mogelijk kunnen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Hoe beter me dat lukt, des te sneller is er een goede oplossing voor het kind.’

‘Het predicaat Excellente School is voor scholen met bijzondere kwaliteiten die dat zichtbaar maken en overdragen, daar ben ik heel trots op. Echter niet elk kind gaat het even gemakkelijk af. Ik zet me in voor de kinderen die het extra lastig hebben, zij geven de vreugde in mijn werk.’

‘Ouders vinden het best spannend om in gesprek te gaan met school. Een reden hiervoor is dat het soms pijnlijk is om geconfronteerd te worden met de achterstand van je kind. Een andere reden is dat ze ten onrechte denken dat wij alles voor hun kind bepalen zonder dat ouders inspraak hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Samen zijn we verantwoordelijk.’

‘Als de ouders mij weten te vinden en uit zichzelf contact zoeken is mijn missie geslaagd. Vooral als ze durven toe te geven dat het niet zo lekker gaat, want dan kunnen we stappen maken.’

Neem iemand altijd mee in het proces

‘Ook van de leerkracht vergt zo’n proces best veel. Vaak zitten de klassen vol. Als het dan niet goed lukt met een kind dan kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Het helpt dat ik zelf veel praktijkkennis heb en hun ervaringen begrijp. Door mijn persoonlijke band met mijn collega’s weten ze dat ik altijd voor hen ben als ze iets nodig hebben.’

Robin gaat aan op ambitie, omdat het hem gemotiveerder maakt. Hij werkt bij een opbrengstgerichte school, die jaarlijks doelen stelt. Alle leerkrachten vergelijken hun resultaat met andere jaren. Dat is best spannend, maar inmiddels zijn we het gewend. We kunnen nu sneller schakelen en doorontwikkelen als team.

Back To Top