Skip to content

Nieuwe naam!

Met veel plezier delen we onze nieuwe naam: SARO. Dat is de krachtige, herkenbare naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen verder gaan. Als één organisatie werken we: samen voor onze leerlingen…

Lees meer

Handle With Care- extra aandacht voor het kind

Handle With Care In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leerkracht weet vaak niet dat er iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist een leerkracht veel kan…

Lees meer

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid gepresenteerd

Vandaag heeft onderwijswethouder Said Kasmi het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB) gepresenteerd namens de gemeente Rotterdam. Bestuursvoorzitter Jasmijn Kester was hierbij aanwezig en nam deel aan de tafelgesprekken. Ze benadrukte o.a. het belang van de inzet op onderwijs bij het hele jonge…

Lees meer

Dag van de leerkracht/leraar

Dankzij jullie zorg en toewijding ontwikkelt de kennis, wijsheid en ervaring van onze leerlingen. Jullie koesteren met aandacht hun groei. Maken tijd om hen te begrijpen, te inspireren en te begeleiden. En net als de quote van Matisse, zien jullie…

Lees meer

Stagevergoeding voor Pabo-studenten

Rotterdamse en Haagse schoolbesturen starten met stagevergoeding voor pabo-studenten Sinds 1 augustus 2023 krijgen voltijdstudenten van de pabo een vergoeding van het Rotterdamse of Haagse schoolbestuur waar zij stage lopen. Dit komt voort uit een gezamenlijke afspraak tussen de grotere…

Lees meer

Dynamisch Koersplan 2023-2027 uitgereikt

D’Hainy zit in groep 7 van de Prinses Julianaschool en is lid van de leerlingenraad. Jasmijn Kester, voorzitter College van Bestuur, overhandigde haar het eerste exemplaar van het Dynamisch Koersplan 2023-2027. D’Hainy heeft een wens voor alle leerlingen in Rotterdam:…

Lees meer

Speciale fusiewebsite

Recent berichtten we over groen licht vanuit het Ministerie van OCW voor de fusie tussen Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC-VO. We gaan dus écht fuseren! Achter de schermen werken we met vele collega's aan de organisatorische processen. Vóór de…

Lees meer

Basisschool Het Spectrum wéér Excellent!

  De Inspectie van het onderwijs heeft Het Spectrum wéér beloond met het predicaat ‘Excellente School’. Het Spectrum krijgt het predicaat excellent in gezamenlijke zorg voor goed onderwijs. Vanmorgen is dit goede nieuws gevierd: Jasmijn Kester heeft het nieuws samen…

Lees meer

Film over slimmer en anders organiseren op de Arentschool

 

De Arentschool startte in schooljaar 2021-2022 in een nieuw schoolgebouw. Het traject op weg naar de nieuwbouw was de aanleiding om goed na te denken over een toekomstbestendig gebouw én schoolconcept. Slimmer organiseren was al jaren een gespreksonderwerp naar aanleiding van de berichten over het op handen zijnde lerarentekort. In het oude gebouw is begonnen met het experimenteren met het loslaten van het 1 leerkracht-1 klas systeem en het samen lesgeven.

De Arentschool is een gemengde school en daarmee een afspiegeling van de wijk. Omdat de spreiding groot is, wordt al jaren gewerkt aan het vergroten van de differentiatiecapaciteit. Extra aandacht voor leerlingen in de vorm van verrijking en intensivering en het werken op meerdere niveaus is een belangrijke pijler. De school is dan ook zo ingericht dat leerlingen kunnen werken aan leerdoelen op eigen niveau. Dit doen zij op de leerpleinen en in diverse multifunctionele ruimtes: groepsruimtes, leerpleinen, nevenruimtes en vaklokalen.

Bekijk hier de film over de Arentschool

Lees meer
Back To Top