Skip to content

Handle With Care- extra aandacht voor het kind

Handle With Care

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leerkracht weet vaak niet dat er iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist een leerkracht veel kan betekenen voor een kind. Als een kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om stress te laten zakken. Om deze reden is de werkwijze ‘Handle with Care’ ingevoerd op basisscholen in Rotterdam.

Afgelopen vrijdag was het startsein van deze werkwijze. Wethouder Said Kasmi (onderwijs) en de schoolbesturen van Kind en Onderwijs Rotterdam, RVKO, PCBO, en BOOR trekken hierin samen op. Onze bestuurder Jasmijn Kester was hier namens onze stichting aanwezig.

Handle with Care is een werkwijze waarin een school de eerstvolgende schooldag een signaal krijgt, nadat bij een leerling thuis een incident van huiselijk geweld en/of kindermishandeling plaatsvond, waarbij de politie betrokken was. Het signaal betekent dan voor de school dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Het signaal bevat alleen de naam, de geboortedatum van het kind en het codewoord HwC. Het bevat verder geen inhoudelijke informatie. Er wordt geen notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem.

In de Rotterdamse aanpak is Handle with Care een samenwerking tussen Centrum voor Dienstverlening (CVD), Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT), de gemeente Rotterdam en de scholen die vallen onder Kind en Onderwijs Rotterdam, PCBO, BOOR en RVKO.

Meer informatie: https://onderwijs010.nl/handlewithcare/

Back To Top