Skip to content

SARO Open Deuren Week

In de week van 13 tot en met 17 mei is de SARO Open Deuren Week. Een week waarin verschillende SARO-scholen in het PO en VO de deuren openen voor (potentiële) nieuwe medewerkers. Overweeg je om te solliciteren en wil…

Lees meer

Juridische én feestelijke mijlpaal SARO

Vandaag (19 december) tekenden de Colleges van Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs de statuten van SARO bij de notaris. De laatste juridische mijlpaal voor de fusie. ‘Een formeel moment, maar toch ook heel feestelijk’ aldus…

Lees meer

Nieuwe naam!

Met veel plezier delen we onze nieuwe naam: SARO. Dat is de krachtige, herkenbare naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen verder gaan. Als één organisatie werken we: samen voor onze leerlingen…

Lees meer

Handle With Care- extra aandacht voor het kind

Handle With Care In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leerkracht weet vaak niet dat er iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist een leerkracht veel kan…

Lees meer

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid gepresenteerd

Vandaag heeft onderwijswethouder Said Kasmi het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB) gepresenteerd namens de gemeente Rotterdam. Bestuursvoorzitter Jasmijn Kester was hierbij aanwezig en nam deel aan de tafelgesprekken. Ze benadrukte o.a. het belang van de inzet op onderwijs bij het hele jonge…

Lees meer

Dag van de leerkracht/leraar

Dankzij jullie zorg en toewijding ontwikkelt de kennis, wijsheid en ervaring van onze leerlingen. Jullie koesteren met aandacht hun groei. Maken tijd om hen te begrijpen, te inspireren en te begeleiden. En net als de quote van Matisse, zien jullie…

Lees meer

Stagevergoeding voor Pabo-studenten

Rotterdamse en Haagse schoolbesturen starten met stagevergoeding voor pabo-studenten Sinds 1 augustus 2023 krijgen voltijdstudenten van de pabo een vergoeding van het Rotterdamse of Haagse schoolbestuur waar zij stage lopen. Dit komt voort uit een gezamenlijke afspraak tussen de grotere…

Lees meer

Dynamisch Koersplan 2023-2027 uitgereikt

D’Hainy zit in groep 7 van de Prinses Julianaschool en is lid van de leerlingenraad. Jasmijn Kester, voorzitter College van Bestuur, overhandigde haar het eerste exemplaar van het Dynamisch Koersplan 2023-2027. D’Hainy heeft een wens voor alle leerlingen in Rotterdam:…

Lees meer

Speciale fusiewebsite

Recent berichtten we over groen licht vanuit het Ministerie van OCW voor de fusie tussen Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC-VO. We gaan dus écht fuseren! Achter de schermen werken we met vele collega's aan de organisatorische processen. Vóór de…

Lees meer
Back To Top