Skip to content

Leerkracht Onderbouw Kleuters

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen

Over KC de Vlinder

Naam school: KC de Vlinder
Contactpersoon: Loes Viset
Plaats: Rotterdam
Sector: Basisonderwijs
Website: https://kcdevlinder.nl/

Beschrijving:
Wie zijn wij?
Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken zijn onze sleutelwoorden.
Van daaruit werken we als één team binnen één organisatie en in één gebouw, met zowel reguliere- als SBO-groepen, aan de toekomst van onze kinderen. Wij hebben afgelopen jaren een innoverend onderwijsconcept ontworpen, waarbij leerlijnen in domeinen en doelen zijn uitgewerkt. In onze onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, met een digitaal portfolio.
De SBO-leerlingen bereiken hun doelen middels thematisch werken en praktijkgerichte ateliers, in de domeinen zorg, natuur en techniek. Binnen onze SBO-groepen bieden wij plaats aan een beperkte groep zeer moeilijk lerende leerlingen.

 

Vacature

Functietitel: Leerkracht Onderbouw Kleuters
Met ingang van: Nieuwe schooljaar
Sluitingsdatum: 2-6-2024
Soort vacature: parttime / fulltime
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: 0,4 – 0,6

Omschrijving
:
Vanuit je eigen talenten, samen als team, bouwen aan een kansrijke toekomst voor elk kind.
Werken als specialist en groepsleerkracht in een fijne sfeer. 

Onze onderwijsvisie
Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken zijn onze sleutelwoorden. We werken als één team, met zowel reguliere- als SBO-groepen. We hebben een innoverend onderwijsconcept ontworpen, waarbij leerlijnen in domeinen en doelen zijn uitgewerkt. De vakgebieden rekenen,
taal en communicatie, wetenschap en techniek, digitale vaardigheden, Engels, kunstvak en bewegen, worden aangeboden door specialisten in zogenaamde ateliers.

Op het SBO doen we dit in praktijkgerichte ateliers. Schoolbreed wordt het onderwijs aangeboden in betekenisvolle thema’s. We volgen het leren van onze leerlingen door middel van digitale portfolio’s.

Ons kindcentrum

De ruime school staat midden in de de wijk Bospolder/Tussendijken. We hebben een fantastisch groen/blauw schoolplein, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Diverse ruimten in het gebouw, zoals daktuin, keuken en technieklokaal, maken het mogelijk om
onderwijs op een andere manier vorm te geven. Binnen ons team draait het naast kennisoverdracht, ook om de human skills. We maken echt het verschil voor kinderen die opgroeien in een wijk vol uitdagingen, waarbij hoge verwachtingen de sleutel zijn tot succes.
Een fijne sfeer binnen een team, waar diversiteit als kracht wordt gezien.

Ons team
Er heerst een fijne sfeer binnen ons team, waar diversiteit als kracht wordt gezien. Ons team heeft lef en power om onderwijs op een andere manier vorm te geven. Methoden zijn hierbij niet het uitgangspunt.

Net dat ene…
Flexibele werktijden zijn bij ons bespreekbaar (bijv. van 9.00 uur – 14.00 uur), je wordt dan ingezet als rekenspecialist, zonder de verantwoordelijkheid te dragen voor een groep. Je werk combineren met schoolgaande kinderen wordt hiermee mogelijk.

Kijk ook op www.kcdevlinder.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Loes Viset
l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld.
We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

#wijzijnSARO
KC De Vlinder is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.

Solliciteren

Back To Top