Skip to content

De voor- en vroegschoolse periode is de basis voor de verdere schoolcarrière van een kind. Kind en Onderwijs Rotterdam vindt kwalitatief goede voor- en vroegschoolse voorzieningen, kinderopvang en peutergroepen belangrijk. Met een totaalaanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling (zie ook IKC) dragen onze scholen bij aan een sterke maatschappelijke verankering in de wijk. Peuters en kleuters met een taalachterstand kunnen deze achterstand inhalen dankzij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Kind en Onderwijs Rotterdam realiseert samen met externe partners het aanbod voor het jonge kind: voor- en vroegschoolse voorzieningen, peutergroepen en kinderopvang. We onderzoeken en monitoren voortdurend hoe we de kwaliteit en samenwerking van en met de verschillende partners kunnen borgen en versterken.

Back To Top