Skip to content

School is een mini-maatschappij die de burgers van de toekomst maakt

Leerkracht bovenbouw Ingrid Veerman is 20 jaar geleden per toeval het primair onderwijs ingerold als zij-instromer en de rest is geschiedenis. Elke dag gaat ze met een grote glimlach naar school. Ze is ook hoogbegaafdheidsdeskundige en schoolopleider. Het verrast vast niet, maar ze is nog lang niet uitgeleerd in het vak.

 

‘Ik organiseer met veel plezier learning labs  voor pabostudenten, waarin de praktijk en theorie samenkomen. Mijn persoonlijke missie is om ze te laten ervaren dat het werken op een school in een multiculturele wijk echt toegevoegde waarde heeft. Je kan op onze school echt het verschil maken voor kinderen. De structuur, veiligheid en warmte die wij als school bieden, maakt dat ze groeien.‘

‘Zelf heb ik bewust gekozen voor deze doelgroep en deze wijk. Ik wil nergens anders werken. Het is ontroerend als mijn bovenbouwkinderen terugkomen van vakantie en zeggen: “Ik ben blij dat ik weer op school ben.” Vooral op die leeftijd is dat een groots compliment.’

‘In mijn klas ligt de nadruk op het sociale welbevinden. Ik zeg altijd: “We zijn een mini-maatschappij, als het ons lukt om toleranter naar elkaar te zijn, dan zijn wij de beste burgers van de toekomst. Ik stimuleer het onderlinge begrip. Stel vragen aan elkaar als je iets vreemd of gek vindt. Zo leer je elkaar beter begrijpen, kun je meer van elkaar hebben en ontdek je meer over jezelf.’

Stel vragen aan elkaar als je iets vreemd of gek vindt

‘Ik draag de normen en waarden uit van mezelf en onze stichting. Soms is er een conflict tussen dat wat ik uitdraag en wat er in hun wereld speelt. Door op een open manier met kinderen hierover te praten, probeer ik ze te laten ervaren dat praten in conflictsituaties altijd het beste is.’

‘Het is fijn als ouders ook met hun kritische vragen komen. Dat toont de betrokkenheid die ouders hebben bij dat wat er op het schoolpad van hun kind komt. Op deze manier werken we samen aan het zelfde doel: het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.’

Veelzijdigheid is de meerkracht van Ingrid. Als zij-instromer heeft zij het onderwijs ontdekt. Telkens pakt ze nieuwe projecten op die dicht bij haar persoonlijke interesses liggen. Zij inspireert de volgende generatie leerkrachten om oog te hebben voor het sociale welbevinden van kinderen.

Back To Top