Skip to content

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs; ook als je extra ondersteuning nodig hebt. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Sinds de wet passend onderwijs hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of  nieuw aangemeld wordt, maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten voldoen aan de basisondersteuning. De basisondersteuning is vastgesteld door het bestuur van PPO Rotterdam en is voor alle basisscholen gelijk. Bovenop de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast. Dit SOP is te vinden op website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Elke school heeft op de website ook een speciaal deel over passend onderwijs staan.

Back To Top