Skip to content

Omscholen

Kind en Onderwijs Rotterdam biedt mensen met een mbo-4, hbo- of wo-opleiding diverse mogelijkheden voor omscholing. We steunen en begeleiden je volledig bij dit omscholingstraject: je krijgt dagelijks begeleiding door ervaren praktijkbegeleiders, coaches en een schoolopleider. We willen er zeker van zijn dat je een breed perspectief krijgt en ‘ruikt en proeft’ op verschillende scholen. Daarom bezoek en ervaar je minimaal 3 praktijkplaatsen.

Naast alle begeleiding, bieden we ook mogelijkheden tot vergoeding van je studie. Wij bieden niet alleen een rustige studieruimte waar je de verplichte literatuur tot je beschikking hebt, maar ook ondersteuning om jouw studie succesvol te maken.

Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een actief opleidingsbeleid en wij zijn trots om onze medewerkers verschillende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Ongeacht je huidige rol of achtergrond, kun je bij ons doorgroeien en jezelf verder ontwikkelen.

Opleidingsschool

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen de pabo en een schoolbestuur waarbij samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling belangrijke aspecten zijn. Kind en Onderwijs Rotterdam is samen met de pabo Inholland Rotterdam/Dordrecht één van de 55 opleidingsscholen.

Studenten van pabo Inholland Rotterdam lopen vanaf het eerste studiejaar stage bij Kind en Onderwijs Rotterdam. Ze doen op onze scholen diverse ervaringen op, aangezien onze scholen elk hun eigen profilering hebben en een verscheidenheid in didactieken bieden. Onder de 25 scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam zijn alle niveaus vertegenwoordigd: van scholen voor speciaal basisonderwijs tot een school voor hoogbegaafden onderwijs. Ook de spreiding in de stad zorgt voor diversiteit. Er zijn basisscholen in de binnenstad en scholen in buitenwijken.

Leraren in opleiding

De studenten worden gevolgd in hun ontwikkeling met een studentvolgsysteem. Voor 3e en 4e jaars pabo-studenten is een leer-werktraject ontwikkeld. Studenten lopen niet twee, maar drie dagen stage. In hun (uitgebreidere) stage worden studenten werknemers en een integraal deel van het schoolteam; zij worden daar ook voor betaald.

Werving leer-werkstudenten

Rond februari wordt op de pabo voorlichting gegeven over de opleidingsschool. Na de voorlichting start de mogelijkheid om te solliciteren. Er worden flinke eisen aan leer-werkstudenten gesteld. Zo is het belangrijk dat er een (zeer) goede beoordeling is voor de stages en mag er geen studieachterstand zijn. Als een student door de selectie komt, is deze verzekerd van een prima opleiding en wordt er voorrang verleend bij benoeming binnen Kind en Onderwijs Rotterdam.

Enkele opmerkingen  van (oud-) studenten:

  • Dit traject is ontzettend leuk. Het is soms best pittig, maar je leert er een heleboel van. Je krijgt meteen veel verantwoordelijkheden en je bent niet meer alleen ‘de stagiaire’. Je bent een onderdeel van het team. Je leert niet alleen lesgeven, maar ook andere dingen, zoals contacten met ouders en rapportbesprekingen. En een voordeel is natuurlijk dat je er ook nog eens voor betaald wordt.
  • Dit moet je gewoon doen! Je leert, doet en ziet veel meer dan een student die het normale traject volgt. Hierdoor ben je veel enthousiaster en betrokken bij je studie en stage.
  • In het afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik was een half jaar aan het werk en ik had nog nooit zoveel geleerd in dat ene halfjaartje…

Met en van elkaar leren

Wanneer studenten afstuderen, worden ze startende leerkracht. Ze hebben drie jaar de tijd om basisbekwaam te worden. In deze drie jaar begeleidt de school de leerkracht. Om dit effectief te doen, is een traject ontwikkeld dat de leerkracht helpt om na drie jaar de basis van het lesgeven echt te beheersen.

Na deze drie jaar wordt toegewerkt naar vakbekwaamheid. De leerkracht wordt gestimuleerd om hun leerproces voort te zetten en deskundigheid te ontwikkelen en te delen met elkaar. Met en van elkaar leren is belangrijk, en daarom willen we de deskundigheid van leerkrachten inzetten om andere (startende) leerkrachten te helpen stappen te zetten.

Meer weten? mail naar Meerkracht@kindenonderwijsrotterdam.nl

Zij-instroom

Je wilt in het onderwijs werken, maar hebt nog geen pabo-diploma?
Kom dan kennismaken bij Kind en Onderwijs Rotterdam.

Kind en Onderwijs Rotterdam biedt voor alle varianten van de pabo de mogelijkheid om werken en leren te combineren. We bespreken graag de mogelijkheden met je. Welke pabo-route je ook kiest, wij zorgen voor uitgebreide begeleiding tijdens de studie, stage en werk en helpen je op weg naar het leraarschap.

  • Studenten staan bij ons, zo lang als nodig, samen met een ervaren leerkracht voor de klas. Wij geloven in samenwerken en het delen van kennis tussen studenten en leerkrachten. Wij leren van elkaar.
  • Speciaal voor onze studenten is er een studiecentrum dat centraal gelegen is. Hier kun je rustig studeren, boeken lenen en delen, samenwerken aan een project of ondersteuning krijgen van medestudenten.
  • Onze gespecialiseerde coaches helpen je graag en weten alles van het begeleiden van volwassen studenten die een verbinding willen maken tussen eerder opgedane kennis en het nieuw gekozen beroep van leerkracht.
  • Tijdens de opleiding kun je al betaald aan het werk bij een school van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs van Rotterdam en onze studenten verdienen de beste route naar hun nieuwe baan in het onderwijs.

Meer weten? mail naar Meerkracht@kindenonderwijsrotterdam.nl

Back To Top