Skip to content

Wij stellen kinderen in staat zo optimaal mogelijk te leren en zich te ontwikkelen. Daarbij is ouderbetrokkenheid net zo belangrijk als de cognitieve en sociale vaardigheden. Ouders en leerkrachten werken daarom als partners samen. Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam zijn vele vormen van ouderbetrokkenheid en participatie te vinden.

Bij ouderbetrokkenheid hoort ook inspraak van ouders en personeelsleden. Inspraak is mogelijk via de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Bij Kind en Onderwijs Rotterdam is naast de Medezeggenschapsraad op schoolniveau (MR), ook sprake van een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn gekozen ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.

Wilt u meer weten? Vraag naar de MR-contactpersoon op uw school.
Voor algemene informatie: www.infowms.nl

Back To Top