Skip to content

Kind en Onderwijs Rotterdam werkt aan de uitbreiding van het aantal integrale kindcentra (IKC’s). Zo bieden we kinderen van 0-12 jaar een optimale ontwikkelingskans met eenzelfde pedagogische visie als de school. Binnen een IKC wordt een samenhangend aanbod voor de hele dag geboden. Samenleven en leren op basis van didactische- en pedagogische doorgaande leerlijnen staan hierbij centraal. Dit draagt bij aan het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. Door een gedeelde visie met de betrokken partners kan beter vormgegeven worden aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Leraren, pedagogisch medewerkers, studenten en leidinggevenden werken nauw samen aan de ontwikkeling van alle kinderen op het kindcentrum. Vanuit een gezamenlijke visie en doorgaande leerlijnen zijn alle  professionals erop gericht dat uw kind zich met plezier, zowel bewust als onbewust, ontwikkelt.

Voor meer informatie kunnen de websites van de betreffende scholen/(integrale) kindcentra worden geraadpleegd.

Back To Top