Ga naar hoofdinhoud

Quadratum – de basisschool voor hoogbegaafde kinderen

Sinds 2016 zijn hoogbegaafde kinderen uit de hele regio welkom op Quadratum, onze basisschool aan het Pijnackerplein in Rotterdam Noord. Dankzij gespecialiseerde leerkrachten en kleinere groepen kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 op deze school tot bloei komen.

Meer uitdaging

De kinderen krijgen meer uitdaging en begeleiding dan een plusklas op een reguliere basisschool kan bieden. Dat geldt niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling, maar juist ook voor hun sociale en emotionele ontwikkeling, het durven voelen. Onze leerlingen zijn allemaal hoogbegaafd, maar toch ook allemaal verschillend, met allemaal hun eigen talenten, karakters en interesses. En dat is mooi!

Maatwerk

Onderwijs op Quadratum is maatwerk. Elk kind werkt op zijn eigen niveau. We stimuleren verdiepend en onderzoekend leren. Onze leerkrachten zijn erin getraind om iedere leerling op een positieve manier uit te dagen en nét dat beetje meer inzet en doorzettingsvermogen te vragen. Door te zien dat doorzetten daadwerkelijk iets oplevert, krijgen de kinderen niet alleen meer zelfvertrouwen, maar leren zij ook om te leren.

Eigen regie

We vinden het belangrijk dat de leerlingen – waar mogelijk – de regie krijgen en houden over hun eigen leerproces. Dat doen we bijvoorbeeld door samen leervragen te formuleren. Hierbij staan de volgende ontwikkelingsgebieden centraal: motivatie, zelfsturing, ICT-vaardigheden, samen leren, analytisch denken, kritisch denken, zelfinzicht, communiceren en creatief denken.

Omgang met elkaar

We stimuleren de leerlingen om op een zorgzame en positieve manier met elkaar om te gaan, onder andere aan de hand van de methode ‘De Vreedzame School’. Deze methode bevordert de sociale ontwikkeling en democratisch burgerschap. We maken de kinderen duidelijk dat zij samen een ‘leefgemeenschap’ vormen waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt. Doordat we veel groepsdoorbroken werken, kennen de leerlingen uit alle groepen elkaar.

Contact

Regelmatig organiseert Quadratum koffieochtenden voor ouders die voor hun hoogbegaafde kind een overstap naar een passendere school overwegen. De actuele data en uitgebreidere informatie over de school kunt u vinden op www.quadratum.org. U kunt ook een email sturen naar info-quadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl of bellen naar 010-790 11 49.

Back To Top