Onze leerlingen leren verbinding te maken met elkaar. Wat je achtergrond of traditie ook is. Ze zoeken overeenkomsten en leren verschillen waarderen. Diversiteit is een rijkdom. Daarvoor heb je kennis en inzicht nodig. Dat krijg je door met elkaar te (blijven) praten; juist als zaken je diep raken. Kind en Onderwijs Rotterdam vindt het belangrijk dat onze leerkrachten hun werk altijd in vrijheid en veiligheid kunnen doen.

Comments are closed.