Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Kind en Onderwijs Rotterdam onderschrijft het belang van kwalitatief goede voor- en vroegschoolse voorzieningen, kinderopvang en peutergroepen. Het bieden van een totaalaanbod op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling, zoals dat wordt nagestreefd binnen een (Integraal) Kindcentrum (IKC), draagt bij aan scholen met een sterke maatschappelijke verankering in de wijk.

Peuters en kleuters met een taalachterstand kunnen dankzij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) hun taalachterstand inhalen.

 

De voor- en vroegschoolse periode is de basis voor de verdere schoolcarrière van een kind. Kind en Onderwijs Rotterdam maakt gebruik van meerdere externe aanbieders om een aanbod voor het jonge kind (voor- en vroegschoolse voorzieningen, peutergroepen en/of kinderopvang) te realiseren op haar scholen.

We onderzoeken en monitoren voortdurend hoe we de kwaliteit en samenwerking van en met de verschillende partners kunnen borgen en versterken.