Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

talmaschool-athena-onderwijs-logo-cmykIn augustus 2016 is Kind en Onderwijs Rotterdam gestart met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de Talmaschool in Rotterdam.

De Athena-afdeling is een nieuwe onderwijsvoorziening voor Rotterdam en gestart op de Rusthoflaan 56 in Rotterdam Crooswijk met 3 groepen voltijd basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Waarom apart onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?

Zo’n 2,3% van de bevolking heeft een IQ boven de 130 (een hoogbegaafde intelligentie).

Hoog-intelligente kinderen hebben een aantal eigenschappen, die van invloed zijn op hun leren en daarmee op hun onderwijsbehoefte. Daarbij :

 • zijn HB- kinderen vaak leergierig en gaan graag diep op zaken door met een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud.;
 • kunnen HB-kinderen goed logisch denken, leggen ze snel verbanden en kunnen ze creatieve oplossingen bedenken in een (zeer) snel tempo;
 • pikken ze zonder veel inspanning de leerinhouden op ; ze leren daardoor echter niet ‘leren’: ze hebben wel behoefte aan uitleg, maar niet aan herhaling;
 • gebruiken ze hun intelligentie soms om problemen te ontwijken, wat faalangst en problematisch gedrag tot gevolg kan hebben;
 • werken HB- kinderen graag zelfstandig en kunnen zich goed focussen wanneer ze zich ergens voor interesseren, echter
 • hebben ze moeite met executieve vaardigheden als plannen en organiseren
 • en zijn ze vaak prikkelgevoelig en zeer sensitief, de focus vervliegt bij (relatief) teveel prikkels.

Elk hoogbegaafd kind heeft een eigen onderwijsbehoefte. Onderwijs op basis van sensitieve pedagogiek – wat heeft ieder kind nodig? – is een voorwaarde om het cognitieve talent van HB-kinderen tot ontwikkeling te laten komen!

Onderwijsconcept afdeling Athena

Het Athena onderwijs zet de (andere) onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen centraal.  Haar missie is:

“Bijdragen aan het geluk van hoogbegaafde kinderen door ze een optimale leeromgeving te bieden met ontwikkelingsgelijken, waarbinnen zij de emotionele en creatieve ruimte ervaren om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal kunnen benutten”

Het Athena-onderwijs  gaat daarbij uit van drie kerndoelen :

 • Leren Leren
 • Leren Denken
 • Leren (voor het) leven

Leren Leren
Leren leren gaat over het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die belangrijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. Taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en motivatie zijn hierbij van groot belang. In feite draait het om een drang tot blijvend verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je als kind de leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd.

Leren Denken
Leren denken gaat over hogere denkvaardigheden, zoals:

 • analytisch denken: het kunnen bepalen van verhoudingen – van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel;
 • creatief denken: flexibel kunnen inspelen op omstandigheden en vindingrijkheid bij het nieuwe problemen oplossen;
 • kritisch denken: een gefundeerde mening kunnen vormen obv informatie en (het controleren van) vooronderstellingen.

Leren (voor het) leven
Bij Leren Leven gaat het om de persoonlijke ontwikkeling. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren leven. Een positief zelfbeeld, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan, helpt hierbij. Kunnen samenwerken is daarbij van essentieel belang voor de rest van het leven. Op de afdeling Athena wordt middels een schema, dagelijks bewust geoefend aan het samen werken.

De missie en kerndoelen kunnen volgens de theorie van Mönks alleen bereikt worden als er een veilige setting gecreeerd wordt door alle direct betrokkenen: “Wil talent volledig tot ontplooiing kunnen komen, moet er een veilige omgeving zijn tussen de thuis, school en vrienden/peers”.

Dit betekent:

 • Investeren in het opbouwen van een veilige band tussen kind en docent is een must en een primaire doelstelling van de docent.
 • Groep met ontwikkelingsgelijken/peers is noodzakelijk voor sociale ontwikkeling
 • Trek pedagogiek op school door naar de thuissituatie
 • Ouders lopen jaren voor in de ervaring met hun kind. Gebruik dit naar de leerkracht (“bottom-up” info) en stimuleer een open dialoog tussen ouders & leerkracht
 • Actieve ouderparticipatie 3.0: niet alleen actieve betrokkenheid bij het leerproces, maar vooral ook bij het realiseren van de inhoud van het onderwijsaanbod.

Zelf verantwoordelijk

Het unieke van het Athena-onderwijs is de autonomie van het leren: kinderen worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en gestimuleerd tot het ontwikkelen van een kritische, reflectieve en onderzoekende houdingen. De “Waarom?”- vraag die elk HB-kind doorgaans stelt is daarmee direct beantwoord: “als kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, is dat echt wat ze willen en gaan ze ervoor”.

Aanvullend Leerstofaanbod

Op Athena wordt de leerstof compact en versneld aangeboden waardoor ruimte ontstaat om naast de kerndoelen (rekenen, taal, spelling begrijpend lezen, wereldoriëntatie, etc.) meer ‘surplus’ aan te bieden. De basisvakken (kerndoelen) worden uiteraard geborgd. Voorbeelden van het ‘surplus’-aanbod zijn:

 • meerdere vreemde talen (vanaf groep 4 wordt  Engels als basisleerstof aangeboden)
 • versterkt “Cambridge” Engels
 • filosoferen
 • debatteren
 • Pittige Plustorens
 • Techniek
 • Schaken
 • eigen onderzoeken
 • gastlessen
 • excursies
 • yogalessen

Athena-tijd

Binnen Athena-tijd is er ruimte om zelf activiteiten te kiezen waaraan gewerkt wordt. Dit kunnen complexe opdrachten zijn uit de Athena-kit en Pittige Plustorens maar de kinderen kunnen ook werken aan hun eigen onderzoeksvraag, creatieve opdrachten, First Lego League, Breinbrekers, schaken etc.

Tweede leerlijn voor nog meer uitdaging

Voor kinderen, voor wie het reguliere gecompacte en verrijkte HB-aanbod niet voldoende blijkt te zijn, heeft Athena-onderwijs in samenwerking met de Radboud Universiteit een tweede leerlijn ontwikkeld.

Individuele leerlijnen

Het is belangrijk om kinderen in hun eigen tempo de leerstof te laten verwerken. Vaak is het werktempo van nieuwe kinderen aan de lage kant omdat zij (nog) niet in de ‘leermodus’ zitten. Er wordt ingezet op het verhogen van het werktempo zodat alle kinderen voldoende toekomen aan het ‘surplus’ aanbod. De kinderen wachten niet op elkaar maar gaan, nadat zij klaar zijn met de basisstof (taakwerk), werken aan diverse verdiepings- en verrijkingsopdrachten. Onnodig herhalen is niet aan de orde bij de afdeling Athena.

Digitale ondersteuning

Om te ondersteunen bij individuele leerlijnen maakt Athena gebruik van (eigen) laptops, desktops, tablets en digiboards met o.a. adaptieve digitale onderwijsmethoden (die meten dat een kind geen herhaling meer hoeft, maar door kan met nieuwe leerstof).

Rotterdamse Voorzieningen

Bij het afstemmen van het onderwijsaanbod wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare activiteiten van de Talmaschool en de mogelijkheden die gemeentelijke subsidies bieden. Zo is er het programma ‘De vreedzame school’ (sociaal-emotionele ontwikkeling), de activiteiten die zijn gekoppeld aan ‘Lekker Fit’ (3x per week bewegingsonderwijs, zoals gym, schoolzwemmen en yoga) en de SKVR/Stichting Kunst (muziek en kunstzinnige vorming).

Huiswerk

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite met plannen en organiseren, de zogenaamde executieve vaardigheden. In het Athena-onderwijs is taken plannen en huiswerk zo geïntegreerd, dat kinderen op een natuurlijke manier kennismaken met planning en organisatie en richting groep 8 optimaal worden voorbereid op de eisen van het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 4, 5 en 6 wordt incidenteel huiswerk opgegeven, voor de groepen 7 en 8 is dit structureel (dagelijks).

Speciaal opgeleide en gecoachte leerkrachten.

Oog voor de specifieke, individuele behoeften van het hoogbegaafde kind is de basis van onderwijs op de afdeling Athena. De leerkrachten op het Athena-onderwijs hebben aantoonbare affiniteit met hoogbegaafdheid. Ze hebben aanvullende scholing vanuit de Athena Academie gevolgd en krijgen tijdens hun eerste lesjaren standaard ‘coaching on the job’ van een gespecialiseerd hoogbegaafden-deskundige.

De Athena-afdeling op de Talmaschool

Athena is een afdeling van de Talmaschool die is gehuisvest in een karakteristiek pand aan de Rusthoflaan 56 te Rotterdam.
Per schooljaar 2016/2017 wordt gestart met 3 groepen van maximaal 20 kinderen vanaf groep 4.

Voor uitbreiding richting een passend aanbod voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd van 3-7 wordt samengewerkt met de reguliere groepen van de Talmaschool.

Van harte welkom op het Athena-Onderwijs Rotterdam van de Talmaschool.

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan dit vooraanmeldingsformulier in en stuur dat naar hb@kindenonderwijsrotterdam.nl.

De toelatingscriteria en aanmeldingsprocedure vindt u in de link.

Informatie omtrent de schenking aan het Steunfonds t.b.v. de afdeling Athena.

Het Athena-programma vraagt om verrijking van de lesstof en speciale voorzieningen zoals :
– Verrijking lesprogramma naar uitgebreide ontwikkelingsbehoefte (ICT, methoden etc.);
– Speciale eisen aan huisvesting voor hoogbegaafde (en sensitieve) leerlingen;
– Extra begeleiding voor individuele ondersteuning en management;
– Gastlessen voor de realisatie van specifieke lesprogramma’s; Excursies.

Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam (verder Steunfonds) ondersteunt deze nieuwe onderwijsvoorziening in Rotterdam. Om de verrijking van de lesstof en speciale voorzieningen te realiseren vraagt het Steunfonds een vrijblijvende bijdrage in de vorm van een schenking om het tekort in de werkelijke kosten te kunnen dragen.

Uitgebreidere informatie over de schenking vindt u achter deze link.

Indien u voor een periodieke gift kiest, wilt u dan deze overeenkomst invullen en aan ons (de directie van de Talmaschool) doen toekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Monique Degeling (0104136676).

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten