De Nieuwe Park Rozenburgschool heeft op 22 februari van de inspectie van het onderwijs de waardering GOED gekregen!

De school biedt haar leerlingen een breed aanbod. Er is extra aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming, de schooltuin verrijkt het aanbod op gebied van wereldoriëntatie en burgerschap en ook voor wetenschap en technologie is structureel aandacht. Leerlingen van de school worden dus op veel gebieden uitgedaagd. Zo ontwikkelen ze een palet aan interesses en een scala aan vaardigheden. De school voorziet ook in een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen net zo goed als voor kwetsbare kinderen. In deze gemengde school waarin iedereen gelijk is, leren kinderen met en van elkaar.

De toekenning van het predicaat GOED betekent dat de basiskwaliteit van de NPRS dik op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. Het is een erkenning voor kwaliteit en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leerlingen, het team, de ouders en het bestuur.

De Nieuwe Park Rozenburgschool mag zich met recht en trots een GOED noemen!

De Nieuwe Park Rozenburgschool huisvest op de locatie Hoflaan 113 en Assendelftstraat 7.

Comments are closed.