Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam kent een toezicht waarbij een scheiding is aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Mevrouw J. Kallenbach (voorzitter)
De heer M. de Haas (vice-voorzitter)
De heer E. Hulst
De heer J. de Groen
De heer E. Lafeber