Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

ANBI status

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

  • Statutaire naam van de instelling: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
  • RSIN: 00.425.8708
  • Adres: Linker Rottekade 292, 3003 DA Rotterdam
  • Telefoonnummer: (010) 412 5101
  • E-mailadres: receptie@kindenonderwijsrotterdam.nl

Klik hier voor de doelstelling van de instelling

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. Het lid van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

Beloningsbeleid personeel:
Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening: Jaarverslag 2021

Eerdere jaarverslagen: Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019Jaarverslag 2018 |  Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016  | Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2014  | Jaarverslag 2013  |  Jaarverslag 2012|