Het jaarverslag 2016 van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geeft een beeld van onze visie, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in het betreffende jaar. Het gaat hierbij o.a. om de onderwerpen zoals onderwijs en kwaliteit, human resources, huisvesting en financiën, die allemaal ten diensten staan van het bieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs in de gemeente Rotterdam.

 

Comments are closed.