Afgelopen periode is hard gewerkt aan de begroting voor 2020. De begroting voor 2020 is gebouwd op de financiële en personele beleidsafspraken die we binnen Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam hanteren en sluit aan bij onze ambities uit het strategisch beleidsplan “Samen Leren Leven”.

Onze ambities voor het jaar 2020 liggen op de volgende terreinen:

 • Wij werken er voortdurend aan dat onze scholen het predicaat “goed” verdienen.
 • Wij implementeren het gedachtegoed van talentmanagement; wij voeren
  ambitiegesprekken en coachen alle medewerkers ontwikkelingsgericht.
 • We richten onze blik naar buiten om tijdig op ontwikkelingen in te spelen. Daarom
  onderzoeken wij de mogelijkheden om onze strategische positie te versterken.
 • Digitale geletterdheid vinden wij belangrijk. Met iedere leerling wordt gewerkt aan
  zijn informatievaardigheid, ICT-basisvaardigheid, mediawijsheid en computational
  thinking. We werken bij onze leerlingen aan talentontwikkeling en starten met het
  ontwikkelen van Wetenschap & Technologie pilots.
 • Wij werken aan uitbreiding van het aantal IKC’s om kinderen van 0-2 jaar een
  optimale ontwikkelingskans te bieden, met eenzelfde pedagogische visie als de
  school.
 • Wij voorzien in goed bezette gebouwen, die verzorgd, duurzaam, inspirerend,
  boeiend en uitdagend zijn.
 • Wij profileren scholen met actuele websites, sociale media en andere media en
  blijven daarmee herkenbaar.

Onderstaande infographic geeft onze ambities visueel weer.

Comments are closed.