Enthousiaste groepsleerkracht groep 7

Over CBS Onze Wereld

Naam school: CBS Onze Wereld
Contactpersoon: Mevr. T. Terheijden
Plaats: Rotterdam
Sector: Basisonderwijs
Website: http://www.cbsonzewereld.nl

Beschrijving:
Wie zijn wij?
Onze Wereld is een christelijke basisschool en valt onder de overkoepelende organisatie Kind en Onderwijs Rotterdam. We zijn een veelkleurige school die leerlingen volop de ruimte biedt om in beweging te zijn, te spelen en te leren op hun eigen manier. In ons onderwijs proberen wij dan ook zo goed mogelijk aan te sluiten op de individuele behoeften van de leerlingen en dagen we ze uit om te reflecteren op hun eigen groei en ontwikkeling. Dit alles doen we zoveel mogelijk met de steun van ouders, die zich als hulpouders kunnen aansluiten bij de school.
 
Hiernaast leggen we veel nadruk op de ontwikkeling van sociale competenties van de leerlingen en gaan wij met de nieuwste leermiddelen aan de slag om ze klaar te stomen voor hun toekomstige rol in de maatschappij. Zo creëren we leerlingen die met moderne vaardigheden en een ondernemende houding de wereld in kunnen trekken.
 

 

Vacature

Functietitel: Groepsleerkracht groep 7
Met ingang van: 01-08-2018
Sluitingsdatum: 23-8-2018
Soort vacature: fulltime
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: tot 1,0000

Omschrijving
:
De school staat in de wijk het Lage Land. Neem een kijkje op onze website voor een impressie!

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool, wat voor ons betekent dat wij vanuit de verhalen van de bijbel de verbinding zoeken met de andere culturen en geloofsovertuigingen. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn begrippen die in onze schoolcultuur belangrijk
zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Een veilige leeromgeving en een fijne schoolsfeer helpen de leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen.

Samen met de ouders staan wij om het kind. Wij houden kind-ouder gesprekken en betrekken de leerling bij het onderwijsleerproces.
In de gehele school werken we samen aan thema’s, waarbij taal, begrijpend lezen en luisteren en rekenen de basis zijn van ons leren.
In de stedelijke omgeving hebben wij aandacht voor de natuur en voor sport en bewegen. Wij besteden tijd aan cultuur onderwijs en techniek is in opkomst. De lesprogramma’s worden ondersteund door een onderwijsassistente, maar wij zettten ook gedifferentieerde
programma’s in.

Ons onderwijs is ingericht naar de eisen van deze tijd. De leerlingen leren, naast de reguliere methodes, digitaal te werken op laptops. Leerlingen gaan van school met een typevaardigheidsdiploma.

Solliciteren

Comments are closed.