Skip to content

Directeur Kindcentum De Buskes

SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam is met ingang van 1-8-2024 op zoek naar een Directeur Kindcentum De Buskes.

Over SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam

Naam school: SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam
Contactpersoon: Olav Rülander
Plaats: Rotterdam
Sector: Basisonderwijs
Website: https://wijzijnsaro.nl/

Beschrijving:

Wij zijn SARO! 
SARO is de krachtige, naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen verder gaan. SARO wil het onderwijs nóg beter vormgeven. Waar kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. SARO vormt de basis waarop kinderen en jongeren grenzeloos kunnen groeien en bloeien. Waar ze hun toekomst kunnen bouwen en beleven. Samen dragen wij bij aan de basis voor de rest van hun leven. Neem alvast een kijkje op de tijdelijke landingspagina wijzijnSARO.nl. Het komende jaar kom je ons nog tegen onder onze oude namen (Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs) en onze nieuwe naam SARO. We gaan stap voor stap over naar SARO, zo leer je ons steeds beter kennen.

SARO biedt op 29 PO-scholen onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten. 

 

Vacature

Functietitel: Directeur Kindcentum De Buskes
Met ingang van: 1-8-2024
Sluitingsdatum: 18-8-2024
Soort vacature: parttime / fulltime
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: 0,8-1

Omschrijving
:
Het College van Bestuur van SARO zoekt een bevlogen en inspirerende schooldirecteur voor KC De Buskes, die vanaf 1 augustus 2024 ons team komt versterken.  
 
KC De Buskes
Op KC De Buskes bieden wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar, samen met onze partner KSH Kinderopvang. De Buskes is een échte ontmoetingsschool met een wijkfunctie in de vriendelijke en Rotterdamse wijk Zevenkamp. Wij verzorgen onderwijs vanuit
een open houding en met aandacht voor ontmoeting tussen diverse culturen en elke geloofsovertuiging.
 
Bij KC De Buskes werken bevlogen en betrokken professionals die veel aandacht hebben voor het individuele kind. Naast kennisverwerving, leggen wij de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden waarmee onze leerlingen vrolijk de toekomst in kunnen en
durven. De aanpak op gedrag op basis van Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) ondersteunt dit. Hiermee bieden wij de kinderen een goede basis en een positieve omgeving om zich in te ontwikkelen.
 
Er is op De Buskes altijd ruimte voor plezier en we moedigen de kinderen ook aan om spelenderwijs te leren. Verder besteden we veel aandacht aan de vakken taal en rekenen. De hoge verwachtingen die onze leerkrachten van de leerlingen hebben, spelen een rol
in kansengelijkheid die wij nastreven: Elk kind, elke kans!

Er is een ruim en fijn schoolplein dat ruimte biedt voor bewegend leren. Zorg en respect voor mens en milieu vinden wij belangrijk. Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl van de leerlingen en wij leren de kinderen hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen
door middel van beweging en voeding.
 
Onze onderwijsvisie
Onze onderwijsvisie heeft vier pijlers:

  1. Samen-Leren-Fit-Zijn vormen de basis voor het onderwijs op KC de Buskes.
  2. We zijn een lerende school die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen beter te maken.
  3. Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) zetten we op de hele school in voor het versterken van gewenst gedrag. Dat zie je in alles terug.
  4. We werken met ‘Leren zichtbaar maken’ en LeerKRACHT.

We zijn een school waarin ouders, leerlingen en het schoolteam samen de verantwoordelijkheid dragen.
 
Ons team
We zijn een energiek, open en betrokken team dat graag samen werkt, samenwerkt en van elkaar wil leren. We delen kennis en ervaring en helpen leerlingen op het gebied van taal, rekenen, gedrag, didactiek, ict/w&t, hoogbegaafdheid en bewegend leren. 

#wijzijnSARO
SARO is het resultaat van gebundelde krachten van Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs. Onze gezamenlijke ambitie:
Elk kind, elke kans. Met goed onderwijs voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar leggen wij de basis. Voor nu en voor later. Onze kindcentra, 52 basis- en middelbare scholen en zorg- en expertisecentrum zijn met elkaar verbonden in gemengde schoolclusters.
Dat is uniek in Nederland. Onze kleinschalige scholen zijn fijne ontmoetings- en oefenplaatsen, verankerd in de wijken. Het scala aan schoolprofielen maakt SARO veelkleurig en veelzijdig. Net als onze mooie, dynamische stad Rotterdam.

We stimuleren een leven lang leren. Voor onze leerlingen én medewerkers. Met elkaar dragen we de kernwaarden Vakmanschap, Verbinding, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Bij SARO mag je naar voren stappen; initiatief en creativiteit moedigen we aan. Bij SARO
is jouw horizon breed en heeft jouw werk impact.

Solliciteren

Back To Top