Skip to content

Beleidsadviseurs voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie

SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam is met ingang van op zoek naar een Beleidsadviseurs voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie.

Over SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam

Naam school: SARO / Kind en Onderwijs Rotterdam
Contactpersoon: Dhr/Mevr Kees Schouten
Plaats: Rotterdam
Sector: Basisonderwijs
Website: https://wijzijnsaro.nl/

Beschrijving:

Wij zijn SARO! 
SARO is de krachtige, naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen verder gaan. SARO wil het onderwijs nóg beter vormgeven. Waar kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. SARO vormt de basis waarop kinderen en jongeren grenzeloos kunnen groeien en bloeien. Waar ze hun toekomst kunnen bouwen en beleven. Samen dragen wij bij aan de basis voor de rest van hun leven. Neem alvast een kijkje op de tijdelijke landingspagina wijzijnSARO.nl. Het komende jaar kom je ons nog tegen onder onze oude namen (Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs) en onze nieuwe naam SARO. We gaan stap voor stap over naar SARO, zo leer je ons steeds beter kennen.

SARO biedt op 29 PO-scholen onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten. 

 

Vacature

Functietitel: Beleidsadviseurs voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie
Met ingang van:
Sluitingsdatum: 8-3-2024
Soort vacature: parttime / fulltime
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: 0,8 – 1 FTE

Omschrijving
:
Wij zijn SARO. Dat is de krachtige, herkenbare organisatie waar Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen in verder gaan. Als één organisatie werken we:

 • samen voor onze leerlingen van 0 tot 18 jaar samen voor ambitieus onderwijs;
 • samen met en voor onze medewerkers;
 • samen voor onze mooie stad Rotterdam.

Wij zoeken beleidsmedewerkers/beleidsadviseurs (3 FTE met een minimale aanstelling van 0.8 fte)
voor de stafafdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie.
 
Huidige en toekomstige situatie 
De stafafdeling OK&I is gevestigd op het stafbureau van SARO. Het team bestaat uit een stafhoofd OK&I en beleidsadviseurs OK&I. Naast OK&I bestaat het stafbureau uit 4 andere afdelingen: Finance & Control, HRM, Algemene Zaken en Digitale & Facilitaire Zaken.
In totaal werken zo’n 80 medewerkers binnen het stafbureau.
 
Wat ga je doen?

 • voorbereiden,(door-) ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid.
 • Het coördineren hiervan naar alle ketenpartners binnen de organisatie (vanuit eenevidence-informed benadering) is ook een belangrijk aspect. Op beleidsmatig gebied zijn de basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap, digitalisering), onderwijsondersteuning
  en het initiëren van (onderwijs)innovatie speerpunten binnen de organisatie;
 • adviseren van het CvB, management en scholen over onderwijs(kundig) beleid;
 • opereren als projectleider van c.q. het deelnemen aan meervoudige en/of al dan niet het beleidsterreinoverstijgende projecten;
 • optreden als voorzitter/secretaris bij beleidsterrein overstijgende overleg- en of werkgroepen
 • coördineren van terugkerende processen op de afdeling of op onderwerpen die de afdeling raken
 • creëren van draagvlak bij gebruikers binnen de organisatie bij de implementatie van het beleid;
 • proactief opstellen van (onderwijskundige) verbeteradviezen voor de organisatie en scholen t.a.v. de onderwijskwaliteit;
 • inventariseren van wensen en verwachtingen van de scholen t.a.v. het onderwijs;
 • deelnemen aan (in)formele netwerken – zowel intern als extern – met betrekking tot de beleidsthema’s;
 • leveren van een bijdrage aan het realiseren van de (strategische) doelstellingen van de organisatie en stafafdeling.

Solliciteren

Back To Top